Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn được thành lập vào ngày 10/04/2014 theo giấy đăng ký doanh nghiệp số 0106507713 với lĩnh lực hoạt động chính là đầu tư, vận hành các dự án năng lượng tái tạo.

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng

Các thành viên góp vốn:

+ Ông Thái Phong Nhã 70%

+ Ông Thái Sơn 20%

+ Bà Thái Thị Ý 10%

Tỷ lệ chị phối vốn của ông Thái Phong Nhã các bên liên quan: 100%

Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Thái Hưng

Hoạt động kinh doanh: Đầu tư, quản lý, vận hành các dự án thủy điện

Đến nay Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn:
- Có 07 đơn vị thành viên và 01 đơn vị phụ thuộc
- Đã đưa vào vận hành 06 nhà máy thủy điện tại Nghệ An, Đà Nẵng với tổng công suất gần 80MW.
- Đang triển khai đầu tư xây dựng 02 dự án tại tỉnh Houa Phan, nước CHDCND
Lào gồm: Dự án thủy điện Nậm Sum 1A công suất 50 MW, 3A công suất 48MW. 

Công ty đang xem xét để tiếp tục đầu tư các dự án thủy điện tại CHDCND Lào.