GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn được thành lập vào ngày 10/04/2014 theo giấy đăng ký doanh nghiệp số 0106507713 với lĩnh lực hoạt động chính là đầu tư, vận hành các dự án năng lượng tái tạo.

Đến nay Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn:
- Có 07 đơn vị thành viên và 02 đơn vị phụ thuộc
- Đã đưa vào vận hành 06 nhà máy thủy điện tại Nghệ An, Đà Nẵng với tổng công suất gần 80MW.
- Đang triển khai đầu tư xây dựng 02 dự án tại tỉnh Houa Phan, nước CHDCND
Lào gồm: Dự án thủy điện Nậm Sum 1A công suất 50 MW, 3A công suất 48MW. 

Công ty đang xem xét để tiếp tục đầu tư các dự án thủy điện tại CHDCND Lào.

Quan hệ cổ đông

“Tập trung vào các giá trị cốt lõi cùng định hướng phát triển bền vững,
Chúng tôi tạo dựng các giá trị đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp điện tại Việt Nam"

Dự án tiêu biểu

Khách hàng

Chúng tôi luôn đặt khách hàng lên vị trí thứ nhất và mang đến cho khách hàng của chúng tôi những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

Array