Báo cáo tài chính năm 2015

28.03.2018

Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn xin gửi tới Quý cổ đông thông tin báo cáo tài chính của công ty năm 2015.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây(bản Tiếng Việt)