Nhà máy thuỷ điện Bản Cánh

Nhà máy thuỷ điện Bản Cánh
Nhà máy thuỷ điện Bản Cánh
Nhà máy thuỷ điện Bản Cánh
Nhà máy thuỷ điện Bản Cánh
Nhà máy thuỷ điện Bản Cánh
Nhà máy thuỷ điện Bản Cánh
Nhà máy thuỷ điện Bản Cánh
Nhà máy thuỷ điện Bản Cánh
Địa điểm : Bản Cánh, Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Công suất : 1,5MW
Tổng mức đầu tư :
Khởi công :
Ngăn sông :
Phát điện :
Thông số kỹ thuật :