Nhà máy Thuỷ điện Nậm Sum 1A

Nhà máy Thuỷ điện Nậm Sum 1A
Nhà máy Thuỷ điện Nậm Sum 1A
Nhà máy Thuỷ điện Nậm Sum 1A
Nhà máy Thuỷ điện Nậm Sum 1A
Nhà máy Thuỷ điện Nậm Sum 1A
Nhà máy Thuỷ điện Nậm Sum 1A
Địa điểm : Tỉnh Houa Phan, Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào
Công suất : 50MW
Tổng mức đầu tư :
Khởi công :
Ngăn sông :
Phát điện :
Thông số kỹ thuật :

Nhà máy sau đập, turbine Caplan trục đứng, 2 tổ máy, đập BTTL