Nhà máy thuỷ điện Nậm Cắn 2

Nhà máy thuỷ điện Nậm Cắn 2
Nhà máy thuỷ điện Nậm Cắn 2
Nhà máy thuỷ điện Nậm Cắn 2
Nhà máy thuỷ điện Nậm Cắn 2
Nhà máy thuỷ điện Nậm Cắn 2
Nhà máy thuỷ điện Nậm Cắn 2
Nhà máy thuỷ điện Nậm Cắn 2
Nhà máy thuỷ điện Nậm Cắn 2
Địa điểm : Bản Cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kì Sơn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Công suất : 20MW
Tổng mức đầu tư :
Khởi công : 2014/03/20
Ngăn sông :
Phát điện : 2015/08/10
Thông số kỹ thuật :

Turbine gáo, nhà máy cột nước cao, 2 tổ máy, đập BTTL, thiết bị chính của Andritz Hydro GmbH (Cộng hoà Áo)