Nhà máy thuỷ điện Bản Cốc

Nhà máy thuỷ điện Bản Cốc
Nhà máy thuỷ điện Bản Cốc
Nhà máy thuỷ điện Bản Cốc
Nhà máy thuỷ điện Bản Cốc
Nhà máy thuỷ điện Bản Cốc
Nhà máy thuỷ điện Bản Cốc
Nhà máy thuỷ điện Bản Cốc
Nhà máy thuỷ điện Bản Cốc
Nhà máy thuỷ điện Bản Cốc
Nhà máy thuỷ điện Bản Cốc
Địa điểm : Bản Hiểu Văn, Xã Châu Kim, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An
Công suất : 18MW
Tổng mức đầu tư : 427.000.000.000 đồng
Khởi công :
Ngăn sông :
Phát điện : Tháng 8/2009
Thông số kỹ thuật :