Nhà máy thuỷ điện Châu Thắng

Nhà máy thuỷ điện Châu Thắng
Nhà máy thuỷ điện Châu Thắng
Nhà máy thuỷ điện Châu Thắng
Nhà máy thuỷ điện Châu Thắng
Nhà máy thuỷ điện Châu Thắng
Nhà máy thuỷ điện Châu Thắng
Nhà máy thuỷ điện Châu Thắng
Nhà máy thuỷ điện Châu Thắng
Nhà máy thuỷ điện Châu Thắng
Nhà máy thuỷ điện Châu Thắng
Địa điểm : Xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Công suất : 14MW
Tổng mức đầu tư : 449.000.000.000 đồng
Khởi công : 2015/02/13
Ngăn sông :
Phát điện : Tháng 5/2017
Thông số kỹ thuật :

Turbine cánh quạt trục đứng, 2 tổ máy, nhà máy sau đập cột nước cao, đập BTTL, thiết bị chính của Andritz Hydro GmbH (Cộng hoà Áo)