Nhà máy Thuỷ điện Sao Va

Nhà máy Thuỷ điện Sao Va
Nhà máy Thuỷ điện Sao Va
Nhà máy Thuỷ điện Sao Va
Nhà máy Thuỷ điện Sao Va
Nhà máy Thuỷ điện Sao Va
Nhà máy Thuỷ điện Sao Va
Nhà máy Thuỷ điện Sao Va
Nhà máy Thuỷ điện Sao Va
Địa điểm : Bản Đỏn Cớn, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Công suất : 3MW
Tổng mức đầu tư : 68.000.000.000 đồng
Khởi công :
Ngăn sông :
Phát điện : Tháng 12/2009
Thông số kỹ thuật :